Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Steel säljer Guldsmedshytte Bruks AB

Sandvik Steel har idag tecknat avtal om försäljning av dotterbolaget Guldsmedshytte Bruks AB till norska Windcast Group A/S.

Företaget övergår i Windcast Groups ägo den 1 januari 2001.

Guldsmedshytte Bruks AB, som har en omsättning på cirka 90 MSEK, har 84 anställda och tillverkar grovt gjutgods bl a för användning i stålverk.

Windcast Group A/S har en ledande ställning inom grovt gjutgods för vindkraftverk och har en omsättning på 310 MSEK. Koncernen har tillverkande bolag i Norge och Tyskland. Största enskilda ägare är AB Kemisten, en svensk gjuterikoncern med en omsättning på 250 MSEK.

- Försäljningen är ett led i vårt tidigare aviserade omstruktureringsprogram, som syftar till att fokusera på kärnverksamheten samt säkerställa en långsiktigt tillfredsställande avkastning, säger Lars Pettersson, VD för Sandvik Steel.

Sandviken den 28 november 2000

Sandvik AB; (publ)