Förändrad organisation

Koncernledningen

Lars Pettersson, vice VD i Sandvik AB och VD för Sandvik Steel, har även utsetts till chef för affärsområdet Sandvik Specialty Steels där också Kanthal och Sandvik Process Systems ingår.

Anders Thelin, VD för Sandvik Coromant, har även utsetts till chef för affärsområdet Sandvik Tooling där också Sandvik CTT och Sandvik Hard Materials ingår, samt utsetts till ny ledamot i koncernledningen.

Rune Nyberg, direktör och chef för koncernstab Personal vid Sandvik AB, har utsetts till ny ledamot i koncernledningen.

Sandviks koncernledning består därmed från 1 november 2000 av:

  • Clas Åke Hedström President och Chief Executive Officer
  • Peter Larson Executive Vice President och Chief Financial Officer
  • Lars Pettersson Executive Vice President samt President Sandvik Specialty Steels och Sandvik Steel
  • Anders Ilstam Group Vice President och President Sandvik Mining and Construction
  • Anders Thelin Group Vice President samt President Sandvik Tooling och Sandvik Coromant
  • Rune Nyberg Group Vice President Human Resources

Ny VD för Sandvik Hard Materials

Lars Wahlqvist, VD för Sandvik Hard Materials, önskar utnyttja sin rätt till förtida pension och efterträds den 1 februari 2001 av direktör Sven Flodmark, för närvarande chef för regionbolaget Sandvik South East Asia med huvudkontor i Singapore.

Sandviken den 1 november 2000

Sandvik AB; (publ)