Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Stora rörorder till Sandvik

Sandvik Steel har nyligen fått flera stora order på s k kompoundrör till sodahuspannor i pappersmassefabriker till ett sammanlagt ordervärde av ca 40 MSEK.

Kunderna är flera av världens främsta tillverkare av sodahuspannor, bl a Kvaerner Pulping. Pannorna skall levereras till fabriker i USA, Brasilien, Spanien och Belgien.

Sandvik Steel är världsledande på kompoundrör till sodahuspannor och har under många år satsat intensivt på forskning och utveckling av denna typ av rör. De skall fungera i en mycket korrosiv miljö där höga krav ställs på materialens egenskaper. Kompoundrören bygger på en kombination av två material, därav namnet kompound. För att rören skall hålla längre har de belagts med ett yttre skyddande skikt av en rostfri och mycket korrosionsbeständig legering. Tack vare den avancerade konstruktionen är livslängden mer än 3-5 gånger längre än för konventionella rör av kolstål.

Förutom i sodahuspannor används kompoundrör bland annat i sopförbränningsanläggningar samt i ångpannor vid metallurgiska industrier.

Sandviken den 12 oktober 2000

Sandvik AB; (publ)