Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik expanderar i USA

Sandvik Coromant investerar ca 100 MSEK i en utbyggnad av verktygsproduktionen vid fabriken i Mebane, NC, USA.

Detta innebär en fördubbling av kapaciteten och en stärkt marknadsposition.

Anläggningen i Mebane tillverkar hållare för hårdmetallverktyg för den amerikanska marknaden och där produceras idag Sandvik Coromants kompletta program av hållande verktyg. I och med utbyggnaden kommer fabriken också att bli en global leverantör till de olika centrallagren världen över.

Vid anläggningen kommer det även att byggas upp ett Training Center med avancerad teknisk utrustning för utbildning av kunder, egen personal och distributörer.

"Den här investeringen i ökad kapacitet stärker ytterligare vår närvaro i USA och är ett viktigt led i vår expansion inom NAFTA-regionen", säger Anders Thelin, VD på Sandvik Coromant.

Sandviken den 18 september 2000

Sandvik AB; (publ)