Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik höjer tillväxtmålen

Vid en internationell kapitalmarknadsdag i Sandviken torsdagen den 17 augusti 2000 presenterade Sandviks VD och koncernchef Clas Åke Hedström nya högre tillväxtmål för perioden 2000-2003.

Deltagare från finansmarknad och media fick även ta del av hur Sandvik genom att utnyttja avancerad IT förädlar produkterna och fördjupar och breddar kontakterna med kunderna inom de olika affärsområdena.

Mål för perioden 2000-2003

  • Den organiska försäljningstillväxten skall uppgå till 6% per år i genomsnitt jämfört med det tidigare målet på 4%. Härtill kommer företagsförvärv. Prioriterade tillväxtmarknader är Asien, Östeuropa och NAFTA.
  • Avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till 20% per år.
  • Bibehållen hög utdelningsandel: Minst 50% av vinsten per aktie.
  • Förändrad kapitalstruktur: Nettoskuldsättningsgraden ökas från 0,3 till 0,6-0,8 vid utgången av 2003.
  • Ett program för återköp av egna aktier kommer att föreslås bolagsstämman 2001.

- De nya målen är betydligt mer aggressiva jämfört med tidigare. Vi är väl positionerade för ökad expansion inom våra utvalda nischer. Vi ska inrikta allt mer av verksamheten på produkter och kundområden med större tillväxtpotential än genomsnittet och vi ska fortsätta att öka vår geografiska närvaro på de prioriterade marknaderna, framhåller Clas Åke Hedström.

- Vi inför nu också ett mål för kapitalstrukturen i syfte att få en bättre balans mellan eget kapital och skulder. Vår höga lönsamhet och det starka kassaflödet möjliggör såväl organisk tillväxt och förvärv som en offensiv utskiftningspolitik i form av utdelning och återköp av egna aktier, säger Clas Åke Hedström.

Sandviken den 17 augusti 2000

Sandvik AB; (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.