Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ny chefsjurist för Sandvik AB

Direktör Malcolm Falkman, chefsjurist för Sandvik AB, önskar utnyttja sin rätt till förtida pension under år 2000 och lämnar sin anställning vid årets slut.

Till ny chefsjurist har från den 1 oktober 2000 utsetts Bo Severin som varit anställd som bolagsjurist vid Sandviks koncernstab Juridik sedan 1988. Samtidigt utnämns han till direktör i bolaget.

Sandviken den 20 juni 2000

Sandvik AB; (publ)