Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Aktiebolags Bolagsstämma 2000

I sitt anförande vid Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 4 maj 2000 kommenterade koncernchefen Clas Åke Hedström verksamhetsåret 1999, utvecklingen under första kvartalet i år och Sandvik-koncernens starka position inom IT-området.

-Sandvik har sedan lång tid byggt upp en omfattande IT-kompetens och en välutvecklad infrastruktur och organisation inom området, framhöll Clas Åke Hedström.

-Bakom de olika produkterna och tjänsterna som vi erbjuder kunderna finns ett kvalificerat kunnande om informationsteknologi - för produktutveckling, produktionsteknik, processtyrning, logistik och inte minst försäljning, service och kundkontakter. Handel via Internet och e-business ökar snabbt i betydelse inom koncernen.

-E-business innebär att Sandvik på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan nå fler kunder och därmed öka försäljningen. Internet gör det möjligt för oss att nå även de små kunderna med samma breda och djupa information som vi tidigare enbart har kunnat ge stora kunder, sade Clas Åke Hedström i sitt stämmoanförande. Hela anförandet återfinns på koncernens hemsida, www.sandvik.com.

Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag innebärande att utdelning för 1999 lämnas med 8,00 kronor per aktie. Det motsvarar en utdelningsandel på 57%. Som avstämningsdag fastställdes den 9 maj, vilket betyder att utsändning av utdelning beräknas ske den 12 maj 2000.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen så att bolaget endast kommer att ha ett aktieslag. Sista noteringsdag för A- och B-aktier blir den 10 maj 2000.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes: Percy Barnevik, Georg Ehrnroth, Per-Olof Eriksson, Clas Åke Hedström, Arne Mårtensson, Lars Nyberg, Clas Reuterskiöld och Mauritz Sahlin (samtliga omval).

Ordinarie revisorer: Aukt revisor Lars Svantemark, aukt revisor Bernhard Öhrn.
Revisorssuppleanter: Aukt revisor Peter Markborn, aukt revisor Åke Näsman. Av personalorganisa-tionerna utsedda styrelseledamöter är Bo Boström (ordinarie), Göran Lindstedt (ordinarie), Birgitta Karlsson (suppleant) och Bo Westin (suppleant).

Tekn doktor Anna Hultin Stigenberg från Sandvik Steel erhöll Wilhelm Haglund-medaljen för 1999 och utsågs tillsammans med professor Jan-Olof Nilsson, Sandvik Steel till årets produktutvecklare inom koncernen. De belönades för utvecklingen av ett rostfritt stål med unika egenskaper för krävande applikationer, t ex kirurgiska nålar.

Sandviken den 4 maj 2000

Sandvik AB; (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.