SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000