Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik deltar i storsatsning på elektronisk handel

Sandvik-koncernen är en av delägarna i det nya riskkapitalbolag för elektronisk handel, b-business partners, som presenterats idag.

Det nya bolaget, som blir ett av de största i sitt slag i Europa, skall investera och ta aktiv del i det växande området elektronisk handel mellan företag. Förutom huvudintressenterna ABB och Investor utgörs delägarna av ett antal stora svenska industriföretag.

Sandvik är ledande när det gäller att utnyttja avancerad informationsteknologi för produktutveckling, produktion, logistik och marknadsföring av varor och tjänster. Elektronisk handel och försäljning via Internet svarar för en allt större andel av koncernens affärer.

- Vårt engagemang i b-business partners är, förutom en god finansiell investering, ett nytt led i vår fortsatta satsning på IT-området och öppnar nya intressanta möjligheter till expansion på egen hand, tillsammans med övriga delägare och inte minst i affärsrelationerna med de nya IT-bolagen, säger Lars Pettersson, vVD i Sandvik AB.

Sandviken den 27 mars 2000

Sandvik AB; (publ)