Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ny VD för Sandvik Steel

Ola Rollén, VD för Sandvik Steel, kommer att lämna Sandvik-koncernen.

Han har angivit familjeskäl för sitt beslut och kommer att tillträda befattningen som VD för Hexagon-koncernen i Stockholm.

Lars Pettersson, chef för affärsområdet Sandvik Tooling och VD för Sandvik Coromant, som tidigare utsetts till vice verkställande direktör inom Sandvik-koncernen från den 1 maj 2000, har redan idag tillträtt denna befattning samtidigt som han utsetts till ny VD för Sandvik Steel.

Sandviks VD och koncernchef Clas Åke Hedström upprätthåller fr o m idag befattningen som chef för Sandvik Tooling. Anders Thelin som tidigare utsetts till ny VD för Sandvik Coromant från den l maj 2000 tillträder denna befattning idag.

Sandviken den 24 mars 2000

Sandvik AB; (publ)