Ny VD för Sandvik Steel

Ola Rollén, VD för Sandvik Steel, kommer att lämna Sandvik-koncernen.

Han har angivit familjeskäl för sitt beslut och kommer att tillträda befattningen som VD för Hexagon-koncernen i Stockholm.

Lars Pettersson, chef för affärsområdet Sandvik Tooling och VD för Sandvik Coromant, som tidigare utsetts till vice verkställande direktör inom Sandvik-koncernen från den 1 maj 2000, har redan idag tillträtt denna befattning samtidigt som han utsetts till ny VD för Sandvik Steel.

Sandviks VD och koncernchef Clas Åke Hedström upprätthåller fr o m idag befattningen som chef för Sandvik Tooling. Anders Thelin som tidigare utsetts till ny VD för Sandvik Coromant från den l maj 2000 tillträder denna befattning idag.

Sandviken den 24 mars 2000

Sandvik AB; (publ)