Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik stärker ledningen

Som ett led i den ökade fokuseringen på kärnverksamheten och för att skapa förutsättningar för ytterligare synergier inom Sandvik kompletteras nuvarande koncernledning från den 1 maj 2000 med cheferna för de tre affärsområdena Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction och Sandvik Specialty Steels.

Från samma datum gäller även följande utnämningar:

Till ny vice verkställande direktör i Sandvik AB med samtidigt ansvar för koncernens ekonomi- och finansfrågor har utsetts Peter Larson, vice VD vid Kanthal AB sedan 1992. Han tjänstgjorde 1981-1984 som controller vid Sandvik AB och arbetade därefter vid ABB och Uddeholm. Han är civilekonom och född 1949.

Till ny vice verkställande direktör i Sandvik AB har utsetts Lars Pettersson, chef för Sandvik Tooling och VD för Sandvik Coromant. Han kvarstår som chef för Sandvik Tooling. Lars Pettersson är civilingenjör och född 1954.

Till ny verkställande direktör för Sandvik Coromant har utsetts Anders Thelin, vice VD och chef för Produktion och Logistik vid Sandvik Coromant. Han är civilingenjör och född 1950.

Ola Rollén, VD för Sandvik Steel, har utsetts till även chef för affärsområdet Sandvik Specialty Steels. Han är civilekonom och född 1965.

Leif Sunnermalm, vice VD i Sandvik AB, önskar utnyttja sin rätt till förtida pension den 1 maj 2000. Gunnar Björklund, vice VD i Sandvik AB, lämnar sin befattning med ålderspension hösten 2000.

Sandviks koncernledning består därmed från den 1 maj 2000 av:

Clas Åke Hedström President och Chief Executive Officer
Peter Larson Executive Vice President och Chief Financial Officer
Gunnar Björklund Executive Vice President (pensioneras hösten 2000)
Lars Pettersson Executive Vice President och President Sandvik Tooling
Anders Ilstam Group Vice President och President Sandvik Mining and Construction
Ola Rollén Group Vice President och President Sandvik Specialty Steels

Bilder för nerladdning finns att hämta på: www.sandvik.com

Sandviken den 14 februari 2000
Sandvik AB; (publ)