Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB - Kommande rapporter

Vi avser att publicera hel- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

2000

18 feb (kl 09.00) - Bokslutskommuniké för 1999
4 maj (lunchtid) - Delårsrapport första kvartalet
(ca kl 17.00) - Rapport från Bolagsstämman
9 aug (kl 09.00) - Halvårsrapport
2 nov (kl 09.00) - Delårsrapport tre första kvartalen

2001

16 feb (kl 09.00) - Bokslutskommuniké för 2000

Aktuell information finns på vår hemsida www.sandvik.com

Sandviken den 16 december 1999

Sandvik AB; (publ)