Sandvik får del av pensionsöverskott

Försäkringsbolaget SPP har idag meddelat att man för Sandvik-koncernens räkning, under vissa givna förutsättningar, har reserverat ett belopp på cirka 500 MSEK att användas för pensionsändamål.

Beloppet härrör från SPP:s överskott av de pensionsmedel som Sandvik haft innestående under senare år. Tidpunkten och villkoren för hur medlen skall tillgodogöras Sandvik har inte fastställts.

Sandviken den 26 oktober 1999

Sandvik AB; (publ)