Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik får del av pensionsöverskott

Försäkringsbolaget SPP har idag meddelat att man för Sandvik-koncernens räkning, under vissa givna förutsättningar, har reserverat ett belopp på cirka 500 MSEK att användas för pensionsändamål.

Beloppet härrör från SPP:s överskott av de pensionsmedel som Sandvik haft innestående under senare år. Tidpunkten och villkoren för hur medlen skall tillgodogöras Sandvik har inte fastställts.

Sandviken den 26 oktober 1999

Sandvik AB; (publ)