Ola Rollén ny VD för Sandvik Steel

Ola Rollén har utsetts till ny verkställande direktör för Sandvik Steel efter Per Ericson som kommer att lämna Sandvik-koncernen.

Ola Rollén är för närvarande vice verkställande direktör i Avesta Sheffield och har tidigare varit chef för Sandvik-bolaget Kanthal. Tillträde kommer att ske vid årsskiftet 1999/2000.

Sandviken den 20 oktober 1999

Sandvik AB; (publ)