Försäljningen av Sandvik Saws and Tools slutförd

Sandvik har idag slutfört försäljningen av affärsområdet Sandvik Saws and Tools till det amerikanska företaget Snap-on Incorporated.

Affären offentliggjordes första gången den 22 april 1999. Affärsområdets omsättning uppgick 1998 till ca 2 700 MSEK. Försäljningspriset för rörelsen, skuldfri, är ca 3 300 MSEK. Realisationsvinsten beräknas bli ca 1 600 MSEK.

Genom försäljningen koncentreras Sandviks verksamhet på tre kärnområden; Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels där teknologiinnehållet är stort och där koncernen är världsledande inom utvalda nischer.

Den sålda verksamheten, som bytt namn till Bahco Group AB, kommer även i fortsättningen att vara baserad i Sandviken.

Sandviken den 30 september 1999

Sandvik AB; (publ)