Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Försäljningen av Sandvik Saws and Tools slutförd

Sandvik har idag slutfört försäljningen av affärsområdet Sandvik Saws and Tools till det amerikanska företaget Snap-on Incorporated.

Affären offentliggjordes första gången den 22 april 1999. Affärsområdets omsättning uppgick 1998 till ca 2 700 MSEK. Försäljningspriset för rörelsen, skuldfri, är ca 3 300 MSEK. Realisationsvinsten beräknas bli ca 1 600 MSEK.

Genom försäljningen koncentreras Sandviks verksamhet på tre kärnområden; Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels där teknologiinnehållet är stort och där koncernen är världsledande inom utvalda nischer.

Den sålda verksamheten, som bytt namn till Bahco Group AB, kommer även i fortsättningen att vara baserad i Sandviken.

Sandviken den 30 september 1999

Sandvik AB; (publ)