Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Extra bolagsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktiebolag Sandvik AB:s extra bolagsstämma i Sandviken den 2 juni 1999 beslöt att godkänna styrelsens förslag om avyttring av affärsområdet Sandvik Saws and Tools till det amerikanska företaget Snap-on Incorporated.

Sandvik-koncernen har därefter en omsättning på ca 40 miljarder SEK, 34 000 anställda och 300 bolag i 130 länder.

- Sandvik kan nu fokusera verksamheten på de tre huvudområdena Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels där vi är världsledande inom utvalda nischer, säger Sandviks VD och koncernchef Clas Åke Hedström.

Sandviken den 2 juni 1999

Sandvik AB, (publ)