Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Advent köper inte Sandviks sorteringsverksamhet

Sandvik träffade i februari i år en överenskommelse med det amerikanska investmentbolaget Advent International Corp. om försäljning av verksamheten inom Sorteringssystem som ingår i affärssektorn Sandvik Process Systems.

Avyttringen skulle få en marginell resultateffekt för Sandvik. Trots bindande avtal mellan parterna står det nu klart att Advent inte fullföljer affären. Sandvik har därför stämt Advent i USA.

I Europa och Japan kommer Sandvik att fortsätta sorteringsverksamheten som hittills. Den uppkomna situationen framtvingar däremot en omedelbar omstrukturering i USA där verksamheten varit inriktad på mycket stora projekt. Avsikten är att där begränsa verksamheten till försäljning av komponenter, service och reservdelar samt licensiering av teknologi. Efter genomförda åtgärder beräknas omsättningen för all kvarvarande sorteringsverksamhet att uppgå till 600-700 MSEK.

Sandviken den 18 juni 1999

Sandvik AB; (publ)