Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik ökar fokusering på huvudområde

Som ett led i en ökad fokusering på Sandvik-koncernens huvudområden har beslutats att genomföra en omorganisation för att stärka verksamheten inom affärsområdet Sandvik Tooling.

Från den 1 maj 1999 ingår i detta område, förutom de tidigare affärssektorerna Sandvik Coromant och CTT Tools, nu även Sandvik Hard Materials.

Det nya Sandvik Tooling består därmed av tre världsledande och mycket framgångsrika företag i sina respektive nischer. Inom affärsområdet skapas möjligheter att ännu bättre utnyttja företagens gemensamma styrkefaktorer och synergier för ökad effektivitet och tillväxt.

Den sammanlagda omsättningen för dessa enheter uppgick under 1998 till ca 13 600 MSEK, rörelseresultatet till ca 2 700 MSEK och antalet anställda till ca 13 600 personer.

Till ny VD för Sandvik Tooling har utsetts Lars Pettersson, som också fortsätter som VD för Sandvik Coromant. I affärsområdets ledningsgrupp ingår som vVD Håkan Larsson, VD för CTT Tools, och vVD Lars Wahlqvist, VD för Sandvik Hard Materials.

Sandviks övriga huvudområden är Sandvik Specialty Steels och Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 3 maj 1999

Sandvik AB; (publ)