Tillrättaläggande: Ingen "ny skattesmäll" för Sandvik

Det skattemål om Sandvik Leasing som beskrivs i en artikel i Dagens Industri 22/4 är nedlagt av skattemyndigheten (omprövningsbeslut i augusti 1998) och kommer alltså inte att innebära några ytterligare skattekostnader för Sandvik.

För alla övriga skattemål beräknas kostnader på maximalt 100 MSEK tillkomma, vilket framgår av Sandviks årsredovisning för 1998 (sid 59).

Sandvik AB; (publ)

Koncernstab Information