Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Aktiebolags Bolagsstämma 1999

I sitt anförande vid Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 29 april 1999 kommenterade koncernchefen Clas Åke Hedström verksamhetsåret 1998, utvecklingen under första kvartalet i år och Sandviks styrkefaktorer för fortsatt framgång.

Han tog upp de stora strukturförändringar som ägt rum i år, dvs försäljningen av affärsområdet Saws and Tools och Sorteringssystem. Genom dessa strukturåtgärder koncentreras resurserna på koncernens huvudområden Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels där teknologiinnehållet är stort och där Sandvik är världsledande inom utvalda nischer.

Clas Åke Hedström berörde även några av de områden som prioriteras under 1999. Integration och omstrukturering av förvärven fortlöper enligt plan. Anpassning till affärsläget har bl a inneburit att antalet anställda minskat med ca 1 500 personer under det senaste halvåret. Andra viktiga områden är fortsatta satsningar på FoU, ökade marknadsandelar och fokusering på produktivitet där de omfattande investeringar som genomförts de senaste åren nu förväntas ge resultat.

Stämman fastställde styrelsens förslag innebärande att utdelning för 1998 lämnas med 7,00 kronor per aktie. Det motsvarar en utdelningsandel på 86%. Som avstämningsdag fastställdes den 4 maj, vilket betyder att utsändning av utdelning beräknas ske den 11 maj 1999.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes: Percy Barnevik, Georg Ehrnrooth, Per-Olof Eriksson, Clas Åke Hedström, Clas Reuterskiöld och Mauritz Sahlin (samtliga omval) samt Arne Mårtensson (nyval) och Lars Nyberg (nyval).

Ordinarie revisorer: Aukt revisor Lars Svantemark, aukt revisor Bernhard Öhrn. Revisorssuppleanter: Aukt revisor Peter Markborn, aukt revisor Åke Näsman. Av personalorganisationerna utsedda styrelseledamöter är Bo Boström (ordinarie), Göran Lindstedt (ordinarie), Jan Broberg (suppleant) och Birgitta Karlsson (suppleant).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra ett delägarprogram riktat till Sandvik-koncernens anställda, med undantag av anställda inom Seco Tools-koncernen.

Erbjudandet, som är uppdelat i två program, riktas dels till Sandviks anställda i Sverige, som får rätt att teckna konvertibla skuldförbindelser, dels till anställda i Sandvik utanför Sverige, som får rätt att förvärva teckningsoptioner. Teckningsoptionserbjudandet kommer att genomföras i de länder där det är möjligt utifrån legala, administrativa och ekonomiska aspekter.

Det konvertibla förlagslånet skall uppgå till nominellt högst 1 000 MSEK och skall löpa under perioden 2 juli 1999 – 30 juni 2004. Lånet skall löpa med en årlig ränta motsvarande STIBOR minus 0,75 procentenheter. Konverterings- kursen uppgår till 219 kronor, vilket motsvarar 125 procent av den genom- snittliga börskursen för Sandviks B-aktie under perioden 15 – 28 april 1999 efter avdrag för beslutad utdelning, 7 kronor. Konvertering till nya B-aktier i Sandvik skall kunna ske under perioden 2 juli 2001 – 31 maj 2004.

Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en ny B-aktie i Sandvik under perioden 2 juli 2001 – 31 maj 2004. Teckningskursen uppgår till 219 kronor, vilket motsvarar 125 procent av den genomsnittliga börskursen för Sandviks B-aktie under perioden 15 – 28 april 1999 efter avdrag för beslutad utdelning, 7 kronor. Priset för en teckningsoption är 20 kronor, vilket har beräknats av Enskilda Securities med tillämpning av vedertagen beräkningsmodell.

Vid full konvertering och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, innebär emissionerna en utspädning om cirka 3,2 procent av antalet aktier och 0,4 procent av antalet röster.

En extra bolagstämma kommer att behandla frågan om försäljning av affärsområdet Sandvik Saws and Tools. Aktieägare som representerar mer än 50% av rösterna i Sandvik AB ställer sig positiva till förslaget.

Wilhelm Haglund-medaljen för Årets Produktutvecklare inom koncernen tilldelades Gérard Romagnolo och Daniel Tartavez vid Sandvik Hard Materials i Frankrike för utveckling av verktyg i hårdmetall för skärning av olika typer av fibermaterial.

Sandviken den 29 april 1999

Sandvik AB; (publ)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.