Hoppa till innehåll

Sandvik säljer enheten för Sorteringssystem

Sandvik har träffat en överenskommelse med investmentbolaget Advent International Corp., Boston, om försäljning av verksamheten inom Sorteringssystem som ingår i affärsområdet Sandvik Process Systems.

Sorteringssystem konstruerar och levererar anläggningar för automatisk paketsortering och har en världsomfattande verksamhet med teknikcentra i USA, Japan och Italien. Omsättningen uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor och antalet anställda är cirka 400. Ett slutligt avtal är beroende av eventuella tillstånd från myndigheter. Avyttringen har endast en marginell resultateffekt för Sandvik-koncernen.

Övrig verksamhet inom Sandvik Process Systems, dvs stålband och stålbandsbaserade processanläggningar där Sandvik har en världsledande position, berörs inte av försäljningen.

Advent avser att bilda ett speciellt bolag för sorteringsverksamhet där Sandvik under en övergångsperiod kommer att äga 20% av aktierna samt temporärt bidraga till finansieringen. Den omedelbara positiva likviditetseffekten för Sandvik är ca 150 MSEK. Även företagsledningen inom Sorteringssystem kommer att erbjudas att köpa aktier i det nya bolaget. Ytterligare kompletterande företagsförvärv planeras av det nybildade bolaget.

-Automatiska sorteringssystem är en intressant tillväxtmarknad men verksamheten har idag ingen stark naturlig koppling till Sandviks kärnområden. Synergimöjligheterna med övrig verksamhet är därför begränsade, säger Sandviks vVD Leif Sunnermalm.

-Genom överenskommelsen med Advent skapas bättre förutsättningar för sorteringsrörelsens framtida utveckling. Vi valde Advent på grund av dess industriella inriktning och stora erfarenhet av internationella verksamheter av liknande art, säger Leif Sunnermalm.

Sandviken den 18 februari 1999

Sandvik AB; (publ)

Sandvik-koncernen har totalt 38 000 anställda i 300 bolag i 130 länder. Omsättningen är över 40 miljarder kr. Produktområden: Verktyg för skärande metallbearbetning; Maskiner och verktyg för bergavverkning; Rostfria och höglegerade stål, specialmetaller och värmematerial; Hårdmetallämnen, sågar och andra handverktyg samt processystem.

Advent International Corp., med huvudkontor i Boston, USA, är ett av världens största privata investmentbolag som ger råd åt institutionella fonder med tillgångar på över 3,4 miljarder USD och har kontor och investeringsrådgivare i femton länder. Advent grundades 1984 och har investerat i över 400 bolag i olika industrier runt om i världen.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.