Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar samtliga aktier i Polens största tillverkare av hårdmetallverktyg

Sandvik AB har förvärvat samtliga återstående aktier i Polens största företag för tillverkning av hårdmetallverktyg, Sandvik Baildonit SA i Katowice.

Sandvik Baildonit grundades 1994 som ett joint-ventureföretag tillsammans med hårdmetalldivisionen inom stålkoncernen Huta Baildon. Sandvik ökade sin ägarandel till 51 % under 1997.

Förvärvet är en del av Sandviks tillväxtstrategi inom expanderande produkt- och marknads-områden. Den polska industrin utvecklas starkt och många världsledande företag, t ex inom bil- och energiområdet, har framgångsrikt etablerat produktion i Polen.

Sandvik Baildonit har 175 anställda. Försäljningen 1997 uppgick till 85 MSEK, med en lönsamhet som motsvarar Sandvik-koncernens avkastningskrav. Det polska företaget kommer att organiseras som ett dotterbolag till Sandvik Coromant, det internationellt ledande företaget inom hårdmetallverktyg och verktygssystem för metallbearbetning. Sandvik Baildonit arbetar framförallt på den inhemska marknaden men exportförsäljningen ökar.

-Sedan vi bildade företaget har vi successivt kunnat tillföra ny teknologi, produktions-utrustning och datasystem. Tillverkningen i den polska anläggningen uppfyller idag högt ställda internationella kvalitetskrav och Sandvik Baildonit kommer att spela en viktig roll inom Sandviks globala produktförsörjningsnät, säger Lars Pettersson, VD för Sandvik Coromant.

-Med Sandvik Baildonit som ett helägt dotterbolag öppnas nya möjligheter för strukturering och produktförsörjning vilket kommer att ytterligare stärka företagets konkurrenskraft och lönsamhet, säger Lars Pettersson.

Sandviken den 11 januari 1999

Sandvik AB; (publ)

Sandvik-koncernen har totalt 38 000 anställda i 300 bolag i 130 länder. Omsättningen är över 40 miljarder SEK. Tre huvudområden: Verktyg för skärande metallbearbetning; Maskiner och verktyg för bergavverkning; Rostfria och höglegerade stål, specialmetaller och värmematerial. Sandvik Coromants försäljning 1997 var 8 200 MSEK och antalet anställda ca 8 000.