Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks dotterbolag Kanthal förvärvar världsledande USA-företag

Sandviks dotterbolag Kanthal AB har träffat en överenskommelse om förvärv av det amerikanska företaget MRL Industries, Inc. i Kalifornien som är världens största tillverkare av ugnskassetter för elektronikindustrin.

MRL:s omsättning är ca 160 MSEK och antalet anställda 130. Köpet förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

Kanthal är en världsledande tillverkare av högtemperaturmaterial för bl a elektronikindustrin och har de senaste åren satsat på försäljning av system byggda kring Kanthals värmeelement. Förvärvet av MRL, som tidigare varit en stor kund till Kanthal i USA, är ett led i utvecklingen mot ökad förädlingsgrad och en integration framåt, närmare slutanvändarna.

- Genom köpet stärker Kanthal sin kompetens inom en del av industrisektorn i USA där tillväxten förväntas fortsätta. Samtidigt skapas möjligheter för en ökad försäljning till elektronikindustrin även i Asien och Europa, säger Kanthals VD Harry Furuberg.

Sandviken den 1 december 1998

Sandvik AB; (publ)

Materialteknikföretaget Kanthal ingår tillsammans med Sandvik Steel i affärsområdet Sandvik Specialty Steels. Kanthal är världsledande leverantör av metalliska och keramiska motståndsmaterial i form av band, tråd och värmeelement för elektrisk uppvärmning av industriugnar och hushållsapparater. Omsättningen 1997 var 2 060 MSEK och antalet anställda ca 1 700.

Sandvik-koncernen har totalt 38 000 anställda i 300 bolag i 130 länder. Omsättningen är över 40 miljarder kr. Tre huvudområden: Verktyg för skärande metallbearbetning; Maskiner och verktyg för bergavverkning; Rostfria och höglegerade stål, specialmetaller och värmematerial.