Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik bildar joint-ventureföretag i Korea

Sandvik har bildat ett nytt joint-ventureföretag i Korea tillsammans med Suh Jun Trading Co, distributör av bergborrmaskiner och verktyg.

Sandvik äger 70% av företaget och D.R. Han, verkställande direktör och tidigare huvudägare, har 30%. Företaget, som kommer att behålla det väletablerade namnet Suh Jun Trading, beräknas under det närmaste året omsätta cirka 80 MSEK och sysselsätta ca 20 personer.

Suh Jun Trading har varit distributör av Sandvik Mining and Constructions produkter sedan 1988 och har en mycket stark ställning på den koreanska marknaden.

I Korea finns en betydande potential inom anläggningsområdet genom det stora behovet av utbyggd infrastruktur. Före den ekonomiska krisen var Korea den tredje största marknaden för anläggningsverksamhet i Asien efter Japan och Kina.

-Genom det samägda Suh Jun Trading kommer vi att förstärka vår ledande ställning på den koreanska bergborrmarknaden som vi bedömer har stora tillväxtmöjligheter. Samtidigt fördjupas samarbetet med kunderna och vi kan ytterligare förbättra vår service, säger Anders Ilstam, VD för Sandvik Mining and Construction.

Sandviken den 21 december 1998

Sandvik AB; (publ)

Sandvik-koncernen har totalt 38 000 anställda i 300 bolag i 130 länder. Omsättningen är över 40 miljarder kr. Tre huvudområden: Verktyg för skärande metallbearbetning; Maskiner och verktyg för bergavverkning; Rostfria och höglegerade stål, specialmetaller och värmematerial.

Affärsområde Sandvik Mining and Construction har en omsättning på över 9 miljarder kronor och ca 7 000 anställda.