Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB - Kommande rapporter

Vi avser att publicera hel- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

1999

18 feb - Bokslutskommuniké för 1998
29 apr - Delårsrapport första kvartalet
Rapport från Bolagsstämman
11 aug - Halvårsrapport
3 nov - Delårsrapport tre första kvartalen

2000

17 feb - Bokslutskommuniké för 1999

Sandviken den 11 november 1998

Sandvik AB; (publ)