Skicka ett meddelande till oss

Sekretessinformation

Sandvik använder de personuppgifter du anger ovan för att svara på din fråga eller kommentar. Sandvik gör detta för att uppfylla vår önskan om att tillhandahålla effektiv service.

Dina personuppgifter lagras så länge som krävs för att uppfylla det syfte som anges ovan. Det innebär att dina personuppgifter normalt lagras så länge som krävs för att hantera din begäran.

Du kan alltid utnyttja dina rättigheter, som att få åtkomst till eller ändra dina personuppgifter, eller be oss att upphöra med vår hantering av dessa. Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du gå till vår datasekretessportal.