Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Processen att lämna affären för Mining Systems fortsätter

Sandvik har tidigare meddelat avsikten att slutföra avyttringen av verksamheten Mining Systems under det fjärde kvartalet 2016. Affären kommer inte att stängas enligt ursprungsplanen då enighet kring villkoren för slutförande ej uppnåtts.

Processen att lämna affären för Mining Systems fortsätter med olika intressenter. Mining Systems rapporteras fortsatt som avvecklad verksamhet i Sandviks finansiella rapportering.

– Jag är besviken över att vi inte lyckats stänga affären som planerat. Dock arbetar vi oförtrutet vidare på att hitta en lösning för att kunna lämna projektaffären Mining Systems, säger Sandviks VD och koncernchef Björn Rosengren.

Stockholm, 19 januari 2017

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, Chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel 08 456 1494 eller Pär Altan, Chef för Extern Kommunikation, Sandvik AB, tel 070 616 2024.

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2017 kl. 08.00.

Processen att lämna affären för Mining Systems fortsätter (PDF)