Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Objektet: Ledande tråd för djup hjärnstimulering

En supertunn 0,1 millimeter platina-iridium-legerad tråd kan hjälpa Parkinsonpatienter till ett mer normalt liv. Djup hjärnstimulering (deep brain stimulation) används för att behandla människor med neurologiska behandlingsresistenta sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom, tvångssyndrom (OCD) och nervsjukdomen dystoni.

Elektroder implanteras i hjärnan för att leverera impulser till nerverna, och en elektrisk pulsgenerator producerar stimuleringsimpulser. Elektroderna och pulsgeneratorn är anslutna med hårfina ledande trådar, som Sandvik levererar.

Behandlingen har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att kontrollera sjukdomar inom området rörelsestörningar och har en framgångsfaktor på över 97 procent.