Objektet: Navelsträngsrör

Sandviks super-duplex rostfria stålrör används till umbilicals, så kallade navelsträngsrör, livlinan mellan oljeriggen och undervattensutrustningen flera tusen meter under ytan.

Navelsträngsrör är designade för att klara det höga tryck som finns på havets botten, där material med hög hållfasthet krävs. Sandvik är marknadsledande inom rostfria navelsträngsrör och har levererat mer än 100 miljoner meter av rören till alla ledande tillverkare och oljeföretag under de senaste 20 åren. Det skulle räcka två och ett halvt varv runt jorden.

Alla objekten

Ett föremål producerat av additiv tillverkning.

Ungefär 95 procent av ett skär kan återvinnas.

Effektiv för att kontrollera rörelsestörningar.

Livlinan mellan oljeriggen och undervattensutrustningen.

Oavsett yttre förhållanden underlättar Sandviks borrskär arbetet.

Sandvik hjälper till att bevara det nästan 400 år gamla örlogsfartyget för kommande generationer.