Przejdź do zawartości

Odwiedzasz teraz naszą stronę w języku polskim. Czy chciałbyś przełączyć się na naszą stronę w języku angielskim, która zawiera bardziej wyczerpujące informacje?

Nasza historia

Historical photo of a line of about 20 men holding a long strip steel outside a factory building.

Firma Sandvik została założona w 1862 r. przez Görana Fredrika Göranssona, który jako pierwszy człowiek na świecie użył metody Bessemera do produkcji stali na skalę przemysłową. Od początku swojej działalności firma skupiała się na zapewnianiu wysokiej jakości i wartości dodanej, inwestycjach i pracach badawczo-rozwojowych, a także bliskim kontakcie z klientami i eksporcie. To podejście nie zmieniło się po dziś dzień.

Już w latach 1860-tych oferta firma zawierała produtky do wiercenia w skale zrobione ze stali. Firma weszła na giełdę sztokholmską w 1901 r. Produkcję stali nierdzewnej zaczęto w 1921 r., a węglika spiekanego w 1942 r. W latach 50-tych XX wieku otwarty został w szwedzkim Gimo nasz pierwszy zakład produkujący narzędzia z węglika spiekanego.

Od roku 1972 oficjalną nazwa firmy jest Sandvik AB, a w 1984 przedsiębiorstwo zostało przeorganizowane - utworzono spółkę dominującą i oddzielne spółki dla obszarów biznesowych.

Nasza firma nieprzerwanie rozwijała i dalej rozwija swoją ofertę, wprowadzając do niej najnowsze technologie. Sandvik rozwijał się także, poza organicznym rozwojem własnym, poprzez przejęcie innych spółek.

Więcej o ważnych wydarzeniach w historii Sandvik (po angielsku)

Założyciel Sandvik

Painted portrait of Göran Fredrik Göransson

Göran Fredrik Göransson (1819-1900) był najstarszym synem rodziny prowadzącej przedsiębiorstwo żeglugowe. Wychowywał się w surowym, lecz sprawiedliwym środowisku i w bardzo młodym wieku nauczył się, że wszyscy ludzie są tak samo ważni. Z czasem okazało się, że to podejście znalazło odzwierciedlenie w sposobie, w jaki budował i rozwijał swoją firmę, jak i powstałą wokół zakładu miejscowość.

Więcej o założycielu Sandvik (po angielsku)

We would like your consent

Sandvik and our vendors use cookies (and similar technologies) to collect and process personal data (such as device identifiers, IP addresses, and website interactions) for essential site functions, analyzing site performance, personalizing content, and delivering targeted ads. Some cookies are necessary and can’t be turned off, while others are used only if you consent. The consent-based cookies help us support Sandvik and individualize your website experience. You may accept or reject all such cookies by clicking the appropriate button below. You can also consent to cookies based on their purposes via the manage cookies link below. Visit our cookie privacy policy for more details on how we use cookies.