Przejdź do zawartości

Nasz cel

Dokonujemy zmiany – rozwiązania inżynierskie, które przyczyniają się do postępu na świecie​​

Myślimy o przyszłości i kieruje nami pasja do nieustannego tworzenia inteligentniejszych rozwiązań oraz inicjowania istotnych przemian. Dążymy do postępu w skali społecznej i dbałości o środowisko, generując korzyści dla wszystkich zaangażowanych podmiotów – naszych klientów, naszych pracowników i naszych społeczności – które ostatecznie przekładają się na wartość dla akcjonariuszy.​

Od wielkich kroków naprzód inicjujących przemiany po małe usprawnienia życia codziennego – wykorzystujemy naszą specjalistyczną wiedzę i oparte na współpracy relacje z klientami i partnerami, by tworzyć bardziej prężne i silniejsze firmy.​

Nasza rola jest oczywista

Stymulujemy otwarcie na innowacyjne rozwiązania i cyfryzację, aby uwolnić ogromny potencjał zwiększenia wartości dodanej, usprawniać procesy, tworzyć bezpieczniejsze warunki pracy i osiągać więcej przy zaangażowaniu mniejszych środków.​

Dzięki naszym zróżnicowanym zespołom, silnej kulturze firmy i przodującym umiejętnościom, sprzyjamy zwiększaniu poziomu produktywności, wydajności i zrównoważonego rozwoju w świecie, który musi ewoluować.​

Nasza rola jest oczywista – poprzez każde działanie, każdego dnia zmieniamy oblicze inżynierii i wprowadzamy rozwiązania, które czynią świat sprawniejszym.​

Cele strategiczne

Sandvik będzie się rozwijał, poprzez koncentrację na sześciu strategicznych obszarach. Zdefiniowaliśmy cele na 2025 rok w obrębie każdego z nich aby zapewnić przejrzystość i ciągłość.

Przyczytaj więcej na temat naszych celów strategicznych (po angielsku)

We would like your consent

Sandvik and our vendors use cookies (and similar technologies) to collect and process personal data (such as device identifiers, IP addresses, and website interactions) for essential site functions, analyzing site performance, personalizing content, and delivering targeted ads. Some cookies are necessary and can’t be turned off, while others are used only if you consent. The consent-based cookies help us support Sandvik and individualize your website experience. You may accept or reject all such cookies by clicking the appropriate button below. You can also consent to cookies based on their purposes via the manage cookies link below. Visit our cookie privacy policy for more details on how we use cookies.