Przejdź do zawartości

Nasz cel

Dokonujemy zmiany – rozwiązania inżynierskie, które przyczyniają się do postępu na świecie​​

Myślimy o przyszłości i kieruje nami pasja do nieustannego tworzenia inteligentniejszych rozwiązań oraz inicjowania istotnych przemian. Dążymy do postępu w skali społecznej i dbałości o środowisko, generując korzyści dla wszystkich zaangażowanych podmiotów – naszych klientów, naszych pracowników i naszych społeczności – które ostatecznie przekładają się na wartość dla akcjonariuszy.​

Od wielkich kroków naprzód inicjujących przemiany po małe usprawnienia życia codziennego – wykorzystujemy naszą specjalistyczną wiedzę i oparte na współpracy relacje z klientami i partnerami, by tworzyć bardziej prężne i silniejsze firmy.​

Nasza rola jest oczywista

Stymulujemy otwarcie na innowacyjne rozwiązania i cyfryzację, aby uwolnić ogromny potencjał zwiększenia wartości dodanej, usprawniać procesy, tworzyć bezpieczniejsze warunki pracy i osiągać więcej przy zaangażowaniu mniejszych środków.​

Dzięki naszym zróżnicowanym zespołom, silnej kulturze firmy i przodującym umiejętnościom, sprzyjamy zwiększaniu poziomu produktywności, wydajności i zrównoważonego rozwoju w świecie, który musi ewoluować.​

Nasza rola jest oczywista – poprzez każde działanie, każdego dnia zmieniamy oblicze inżynierii i wprowadzamy rozwiązania, które czynią świat sprawniejszym.​

Cele strategiczne

Sandvik będzie się rozwijał, poprzez koncentrację na sześciu strategicznych obszarach. Zdefiniowaliśmy cele na 2025 rok w obrębie każdego z nich aby zapewnić przejrzystość i ciągłość.

Przyczytaj więcej na temat naszych celów strategicznych (po angielsku)