Zrównoważony biznes

The_shift_s-150px.jpgSandvik jest zaangażowany w wykorzystanie inżynierii i innowacji w celu dokonania zmiany w kierunku bardziej zrównoważonego biznesu. Włączenie zrównoważonego rozwoju do naszego modelu biznesowego i sposobów pracy tworzy wartość dla wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, akcjonariuszy, a także społeczeństwa.

Stosujemy podejście holistyczne, włączając cały łańcuch wartości do naszego programu zrównoważonego rozwoju. Nasz główny wkład w zrównoważony rozwój to nasze produkty. Współpracujemy z naszymi klientami i dostawcami w celu uzyskania bardziej wydajnych, bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań.

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasze Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 w obszarach Climate, Circularity, People i Fair Play stanowią podstawę naszego programu zrównoważonego rozwoju. Obejmuje on obszary, które uważamy za najbardziej istotne i w których możemy dokonać zmian.
Dowiedz się więcej o tych celach (w j. angielskim)