Przejdź do zawartości

Odwiedzasz teraz naszą stronę w języku polskim. Czy chciałbyś przełączyć się na naszą stronę w języku angielskim, która zawiera bardziej wyczerpujące informacje?

Oświadczenie o ochronie prywatności

Integralność Twoich danych osobowych ma dla firmy Sandvik AB oraz jej grupy globalnych spółek zależnych (zwanych dalej "Sandvik") ogromne znaczenie, dlatego z zadowoleniem przyjmujemy wprowadzenie dodatkowego obowiązku zapewnienia przejrzystości i ochrony Twoich danych osobowych, którego wymaga ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR).

Niezależnie od tego czy jesteś cenionym Klientem, Dostawcą, Pośrednikiem handlowym lub administracyjnym, Osobą dokonującą rejestracji cyfrowej bądź Osobą dokonującą rejestracji fizycznej, Gościem cyfrowym czy fizycznym , ważne jest, abyś postrzegał sposób obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi za bezpieczny.

W związku z tym poniżej omówiliśmy jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy, z jakiego powodu i co dzieje się z Twoimi danymi w okresie, w którym pozostają one pod naszą opieką. Wyjaśnimy również przysługujące Ci na mocy GDPR prawa i podamy informacje kontaktowe w przypadku pytań lub próśb dotyczących Twoich danych.

Aby zrozumieć podstawę prawną, którą się kierujemy w przypadku wszystkich opisanych poniżej celów, otrzymasz wszelkie stosowne informacje w punkcie gromadzenia danych, gdzie zostaniesz również zapoznany z niniejszą Polityką Prywatności firmy Sandvik. W przypadku okresów przechowywania danych osobowych przechowujemy je tylko tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, chyba że w związku z uzasadnionym powodem, dotyczącym przepisów prawa w zakresie niezbędnym do uzasadnienia lub obrony roszczenia prawnego wymagany będzie dłuższy okres ich przechowywania. Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie swoich danych, możesz ją w każdej chwili wycofać, a my zaprzestaniemy wykorzystywania Twoich danych. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące praw wycofania zgody oraz okresów przechowywania danych uzyskasz w miejscu, w którym po raz pierwszy dokonane zostało przekazanie Twoich danych osobowych.

Definicje

W poniższej przedstawiliśmy objaśnienia poszczególnych, dotyczących Ciebie terminów, które wykorzystaliśmy w tabeli:

 • Klient - Ty lub firma, dla której pracujesz, która zakupiła nasze produkty lub usługi;
 • Dostawca - jeśli pracujesz dla jednego spośród wielu naszych dostawców, od których kupujemy towary i usługi;
 • Pośrednik handlowy lub administracyjny - jeśli pracujesz dla jednego z naszych dystrybutorów lub innych pośredników, takich jak nasi przedstawiciele czy agenci celni;
 • Osoba, która dokonała rejestracji cyfrowej- jeśli na przykład korzystasz z naszych witryn internetowych w celu:
  • wystąpienia z prośbą o udostępnienie informacji na temat naszych produktów lub usług;
  • zarejestrowania się w celu otrzymywania newsletterów lub informacji o wydarzeniach sponsorowanych przez firmę Sandvik;
  • zasubskrybowania firmy Sandvik lub forów społecznościowych;
  • lub wzięcia udziału w ankiecie bądź komunikacji marketingowej;
 • Osoba, która dokonała rejestracji fizycznej - jeśli zarejestrujesz się osobiście w ramach uczestnictwa w dowolnym z naszych wydarzeń;
 • Gość cyfrowy - jeśli poruszasz się po naszych witrynach internetowych bez uprzedniej rejestracji, jak opisano w sekcji Osoba, która dokonała rejestracji cyfrowej;
 • Gość fizyczny - w przypadku wizyty w jednym z naszych biur lub obiektów na terenie UE lub EOG (Unia Europejska i Europejski Obszar Gospodarczy)

Pamiętaj jednak, że możesz zostać przypisany do kilku (opisanych powyżej) kategorii w zależności od sposobu interakcji oraz rodzaju współpracy z firmą Sandvik. Na przykład, jeśli zakupiłeś nasze produkty, wypełniłeś jeden z naszych formularzy internetowych i odwiedziłeś witrynę firmy Sandvik możesz zostać sklasyfikowany, jako Klient, Osoba, która dokonała rejestracji cyfrowej i Gość fizyczny.

Jakiego rodzaju dane osobowe wykorzystujemy i w jakim celu?

Uwaga

Podczas poruszania się po naszych witrynach internetowych znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych na poszczególnych stronach. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Sandvik dotyczy wyłącznie danych osobowych mieszkańców UE i EOG gromadzonych przez firmę Sandvik.

W celu podniesienia jakości oferowanych w naszych witrynach internetowych treści, możemy zamieszczać łącza innych firm. Strony internetowe, do których prowadzą te łącza, korzystają z oddzielnych i niezależnych polityk prywatności. Firma Sandvik nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stosowane w witrynach internetowych podmiotów trzecich, a zatem korzystanie z tych stron przez użytkownika będzie uwarunkowane ich polityką prywatności.

Wymiana informacji z podmiotami spoza grupy Sandvik

Firma Sandvik nie sprzedaje, nie handluje ani w żaden inny sposób nie przekazuje danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej, w oparciu o uzasadnione interesy firmy Sandvik w zakresie dostarczania użytkownikowi wysokiej jakości, użytecznych produktów i usług, których użytkownik oczekuje od firmy Sandvik. Możemy przekazywać Twoje dane poza UE i EOG jedynie, gdy zapewnimy odpowiedni poziom ochrony w przypadku kraju, do którego dane są przekazywane, na przykład na mocy umowy o przekazywaniu danych wewnątrz grupy Sandvik, Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej z podmiotami trzecimi lub w inny, wymagany przez krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, sposób.

 • Możemy udostępniać dane dotyczące Gości cyfrowych, Klientów i Osób rejestrujących się naszym partnerom zapewniającym nam usługi hostingowe związane z utrzymywaniem naszych witryn internetowych oraz innym podmiotom, które pomagają nam w utrzymywaniu naszych witryn internetowych, prowadzeniu naszej działalności lub w obsłudze użytkowników, o ile strony te zgadzają się zachować poufność takich danych osobowych. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na naszych stronach zawierających informacje o plikach cookies.
 • Firma Sandvik może udostępniać dane dotyczące Gości cyfrowych, Gości fizycznych, Osób rejestrujących się lub Dostawców innej firmie Sandvik, jeśli będzie to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.
 • Możemy dzielić się danymi o Gościach cyfrowych, Gościach fizycznych, Klientach oraz Osobach dokonujących rejestracji cyfrowej lub fizycznej w obrębie grupy Sandvik oraz z partnerami biznesowymi firmy Sandvik, takimi jak autoryzowani sprzedawcy lub dystrybutorzy, aby mogli oni rozprowadzać i sprzedawać odpowiednie produkty i usługi firmy Sandvik, a także aby mogli wspólnie organizować dla Ciebie prezentacje produktów oraz inne wydarzenia.
 • W określonych przypadkach możemy być zmuszeni do ujawnienia informacji o Gościach cyfrowych, Gościach fizycznych, Klientach, Dostawcach lub Osobach dokonujących rejestracji cyfrowej bądź fizycznej odpowiednim władzom lub innym odpowiednim podmiotom trzecim w celu wyegzekwowania naszej polityki prywatności lub ochrony praw, własności lub w celu zagwarantowania bezpieczeństwa firmie Sandvik. Możemy również być zmuszeni do ujawnienia Twoich danych osobowych organom rządowym, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa.

Blogi, czaty itp.

Firma Sandvik na swoich witrynach internetowych może udostępniać blogi, czaty lub tablice ogłoszeniowe. Wszelkie dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się udostępnić na tego typu forach, mogą być odczytywane, gromadzone lub wykorzystywane przez inne osoby odwiedzające te fora. Tego typu podmioty trzecie niewchodzące w obręb firmy Sandvik mogą według własnego uznania wysyłać użytkownikowi niezamówione wiadomości. Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje dane osobowe przetwarzanie przez podmioty trzecie.

Listy referencji i rekomendacji klientów związane z naszymi produktami i usługami udostępniamy wyłącznie za zgodą każdego klienta.

Twoje prawa

Posiadasz prawo do tego, aby:

 1. wiedzieć, jakie dane firma Sandvik przechowuje na Twój temat;
 2. w pewnych okolicznościach ograniczyć przetwarzanie Twoich danych;
 3. uzyskiwać dostęp do swoich danych; oraz
 4. korygować je, jeśli są niedokładne lub staną się nieaktualne.

Ponadto, ze względu na swoją sytuację osobistą, możesz sprzeciwić się naszemu przetwarzaniu Twoich danych w obrębie naszych uzasadnionych interesów lub sprzeciwić się naszym decyzjom dotyczącym Ciebie, które zostały podjęte w oparciu o profilowanie lub zautomatyzowany system podejmowania decyzji z wykorzystaniem Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach możesz wymagać od nas całkowitego usunięcia swoich danych ze wszystkich naszych akt, w innych zaś dostarczenia danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazania ich innej firmie. Aby skorzystać z tych praw, zapraszamy do odwiedzenia naszego Portalu ochrony prywatności.

Jeśli na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody zgromadzimy określone dane osobowe, w każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę. Możesz skorzystać z tego prawa klikając "wycofanie zgody" lub łącze "anuluj subskrypcję" znajdujące się na końcu e-maili marketingowych lub formularzy internetowych firmy Sandvik, względem których uzyskaliśmy Twoją zgodę.

Posiadasz również prawo do złożenia skargi do organu rządowego odpowiedzialnego za ochronę Twoich danych osobowych. Organem tym może być, na przykład:

 • Szwedzki urząd nadzoru danych regulujący działalność Sandvik AB, spółki macierzystej grupy Sandvik;
 • organ rządowy w kraju, w którym firma Sandvik prowadzi swoją działalność i zgromadziła Twoje dane osobowe; lub
 • organ w kraju, w którym Twoim zdaniem doszło do naruszenia Twoich praw dotyczących ochrony danych osobowych.

Administrator Twoich danych

Administrator Twoich danych to firma wchodząca w skład grupy Sandvik, która początkowo zgromadziła Twoje dane i podjęła decyzję dotyczącą celu i sposobu ich wykorzystania. Tutaj znajdziesz listę wszystkich podmiotów firmy Sandvik. W przypadku pytań dotyczących tego, kim jest administrator danych lub jakichkolwiek innych pytań związanych z danymi, należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę prywatności w firmie Sandvik za pośrednictwem Portalu ochrony prywatności.

Dane gromadzone z innych źródeł

Może się zdarzyć, że firma Sandvik będzie gromadzić dotyczące Ciebie dane z innego źródła. Może się tak zdarzyć na przykład w sytuacji, gdy nasi partnerzy biznesowi lub dostawcy dostarczą nam informacji na Twój temat. Gromadzimy również dane osobowe pochodzące ze źródeł publicznych, takich jak media społecznościowe. W określonych przypadkach dostarczymy więcej informacji na temat źródeł danych osobowych podmiotów trzecich.