Osaamisalueet ja innovointi

Olemme korkean teknologian edelläkävijöiden tiimi, jota yhdistää vahva usko innovaatioihin ja älykkäisiin ratkaisuihin. Niillä voimme tukea asiakkaidemme toimintojen tehokkuutta ja vastuullisuutta.

Laajan teollisten prosessien tuntemuksen, innovatiivisen kulttuurin ja merkittävien tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien ansiosta pystymme todennetusti kehittämään asiakkaidemme toimintoja ja luomaan lisäarvoa.

Me saam​me muutokset aikaan – Teknologiallamme kohti parempaa huomista
Lue lisää tarkoituksestamme

Panostamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen, asiakasymmärrykseen sekä syvälliseen tuntemukseen teollisista prosesseista ja digitaalisista ratkaisuista.

Innovaatioillamme on merkittävä vaikutus keskeisiin prosesseihin esimerkiksi kaivos-, infra-, ilmailu- ja autoteollisuudessa.

Sandvik jakaa vuosittain kaksi palkintoa työntekijöilleen kannustaakseen ja palkitakseen merkittäviä ponnisteluja teollisen innovoinnin alalla.