1261 résultats

1261 résultats pour toutes les pages dans le site web entier

Meet Sandvik 2007-1.pdf

Profi table exploration Patented precision With a long-term focus World-leading acquisition Record attendance at Annual General Meeting MeetSandvik J U N E 2 0 0 7 First quarter 2007 in fi gures 47 +2318 +7 6 +32 8 +53 12 +15 9 +29 Share of Group invoicing and percentage change

Meet Sandvik 2008-1.pdf

Africa: continent of opportunities Continued strong demand Strategic acquisitions Well-attended AGM J U N E 2 0 0 8 MeetSandvik First quarter 2008 in fi gures 48 +2+116 6 +4 8 +19 14 +17 8 -2 Share of Group invoicing and percentage change compared with year-earlier period.*

Meet Sandvik 2010-3.pdf

MEET SANDVIK 3 -1 t Sandvik takes initiative with solutions to cut environmental impact THE MINING INDUSTRY’S FUTURE Brazil – a bright market New material gives a sharper brand Meet Sandvik THE SANDVIK GROUP’S MAGAZINE FOR SHAREHOLDERS AND EMPLOYEES DECEMBER t .&&54

Dagordning.pdf

Dagordning

Fullmaktsformulär 2013.pdf

LE G AL #3 12 65 80 v1 FULLMAKT Detta fullmaktsformulär tillhandahålls i enlighet med 7 kap. 54 a § aktiebolagslagen. Aktieä- gare som önskar företrädas av ombud kan använda sig av detta fullmaktsformulär. Fullmakten i original bör översändas till Sandvik AB, c/o Computershare AB,

Long-term incentive program 2013.pdf

1(5) Proposal by the Board of Directors of Sandvik AB for a resolution on a long- term incentive program for 2013 This is a translation of the Swedish original. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. Background

Långsiktigt incitamentsprogram 2013.pdf

Styrelsens för Sandvik AB förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för 2013 Bakgrund Vid Sandviks årsstämma 2011 beslutades om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Styrelsens avsikt var att också inför

Minutes AGM 2013.pdf

Minutes AGM 2013

Accéder à la page : Précédent , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7(Cette page) , 8 , 9 , 10 , , 127 Suivant