1261 résultats

1261 résultats pour toutes les pages dans le site web entier

Proposal by the Board for guidelines for remuneration of senior executives (item 15).pdf

1(2) This is a translation of the Swedish original. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. Proposal by the Board of Directors of Sandvik AB for a resolution on guidelines for the remuneration of senior

Bilaga E – Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning.pdf

1(1) Styrelsens för Sandvik AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2015, vilka i allt

Valberedningens förslag (punkterna 2, 12, 13 och 14).pdf

1(1) Valberedningens för Sandvik AB förslag Valberedningen föreslår att årsstämman 2014 beslutar följande: Ordförande vid årsstämman: Advokat Sven Unger. Antal styrelseledamöter: Sju styrelseledamöter och inga suppleanter. Arvode till styrelsen:  Styrelseledamot som

German version.pdf

Ju biläumsaus ga be Meet Sandvik Das Magazin für aktionäre unD Mitarbeiter Des sanDvik-konzerns januar 2012 Pioniere von gestern Helden von heute Herausforderungen von morgen 2 • meet sandvik 150 year anniversary so mancher meilenstein ist ein anlass, innezuhalten und darüber

Italian version.pdf

SPECIALE ANNIVER SA R IO Meet Sandvik RIVISTA DEL GRUPPO SANDVIK DEDICATA AD AZIONISTI E DIPENDENTI GENNAIO 2012 I pionieri di ieri Gli eroi di oggi Le sfide di domani 2 • meet sandvik 150 yEAR ANNIVERSARy Ci sono pietre miliari che offrono l’op- portunità di fermarsi a

Spanish (European) version.pdf

n Ú m ero anive rs ar io Meet Sandvik LA REVISTA DEL GRUPO SANDVIK PARA ACCIONISTAS Y EMPLEADOS ENERO DE 2012 Los pioneros de ayer Los héroes de hoy Los retos de mañana 2 • meet sandvik 150 YEAR ANNIVERSARY algunos hitos ofrecen la oportunidad na­ tural de hacer un balance de la

Spanish (Latin-American) version.pdf

n Ú m ero anive rs ar io Meet Sandvik LA REVISTA DEL GRUPO SANDVIK PARA ACCIONISTAS Y EMPLEADOS ENERO DE 2012 Los pioneros de ayer Los héroes de hoy Los desafíos de mañana 2 • meet sandvik 150 YEAR ANNIVERSARY algunos hitos ofrecen la oportunidad natural de hacer un balance de

Swedish version.pdf

Meet Sandvik sandvik-koncernens tidning till aktieägare och MedarBetare januar1 2012 Gårdagens pionjärer Dagens hjältar Framtidens utmaningar Jubileumsutg åv a 2 • meet sandvik 150 year anniversary vissa milstolpar erbjuder en naturlig punkt att stanna upp för att se var man

Chinese version.pdf

150周年纪念特 刊 Meet Sandvik 山特维克集团股东和员工杂志 2012年1月 昨日先锋 今日英雄 明日挑战 2 • meet sandvik 150 year anniversary 有些里程碑会让我们自然而然地停下脚步,看 看目前身处何方,想想是怎样走到这里的。 150岁生日就是一个很好的里程碑。 山特维克的发展历程令人叹服,不论您 是员工还是股东,都是发展历程中的重要一 员,在这本集团杂志的周年纪念特刊《Meet Sandvik

Accéder à la page : Précédent , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6(Cette page) , 7 , 8 , 9 , , 127 Suivant