1191 resultados de búsqueda

1191 resultados de búsqueda en todas las páginas in File

Protokoll årsstämma 2023.pdf

1(4) Protokoll fört vid årsstämma i Sandvik Aktiebolag, org.nr 556000-3468, i Sandviken den 27 april 2023. § 1 Stämman öppnades av styrelseordförande Johan Molin. Antecknades att samtliga styrelsens ledamöter och arbetstagarsuppleanter var närvarande vid stämman.

Styrelsens förslag till bemyndigande om förvärv av egna aktier(637889.1).pdf

1(1) Styrelsens för Sandvik AB förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2024, besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor. •

Biomedical waste - annual return 1 Jan 2022 - 31 Dec 2022.pdf

Form - IV (See rule 13) Bio Medical Waste Annual Return for the Calender Year - 2022 Application Type: Industry Calender Year 2022 Submit To SRO-Pimpri Chinchwad 1) Particulars i) First Name SURENDRAKUMAR ii) Middle Name KORAN iii) Last Name PONNANPARAMBIL iv) Designation OCCUPIER & SITE

Sandvik Group Corporate Presentation March_2023.pdf

SANDVIK CORPORATE PRESENTATION SAFETY FIRST Sandvik’s objective is zero harm to our people, the environment we work in, our customers and our suppliers. PROTECTIVE EQUIPMENT ASSEMBLY POINT EMERGENCY EXIT EMERGENCY NUMBER ALARM FIRST AID KIT PSYCHOLOGICAL SAFETY HEALTH &

Ersättningsrapport 2022.pdf

1(4) Sandvik AB:s ersättningsrapport 2022 Inledning Denna ersättningsrapport beskriver hur Sandvik AB:s (”bolaget”) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (”ersättningsriktlinjerna”), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även

Attachment D - Board's proposal for authorization to resolve on acquisition of own shares.pdf

1(2) This is a translation of the Swedish original. In case of differences between the English translation and the Swe- dish original, the Swedish text shall prevail. Proposal by the Board of Directors of Sandvik AB for authorization of the Board of Directors to resolve on acquisition of

Ersättningsrapport 2022(637881.1).pdf

1(4) Sandvik AB:s ersättningsrapport 2022 Inledning Denna ersättningsrapport beskriver hur Sandvik AB:s (”bolaget”) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (”ersättningsriktlinjerna”), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även

Kallelse årsstämma 2023.pdf

1(7) Årsstämma i Sandvik Aktiebolag Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 16.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken. Inregistreringen till stämman börjar kl. 14.30. Utdelningen av Wilhelm Haglund-medaljen och

Minutes AGM 2023.pdf

Unofficial translation of the Swedish original 1(4) Minutes kept at the Annual General Meeting of Sandvik Aktiebolag, reg.no 556000-3468, in Sandviken on April 27, 2023. § 1 The Meeting was opened by the Chairman of the Board, Johan Molin. It was

Presentation av föreslagna styrelseledamöter 2023(637872.1).pdf

1(2) PRESENTATION AV FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER Valberedningens förslag till styrelse inför Sandvik AB:s årsstämma 2023 OMVAL JENNIFER ALLERTON, f 1951. Styrelseledamot sedan 2015. Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i fysik och kandidatexamen i

Go to page: Previous , 1 , , 114 , 115 , 116 , 117 , 118(This page) , 119 , 120 Next