1177 resultados de búsqueda

1177 resultados de búsqueda en todas las páginas in File

Styrelsens förslag till bemyndigande om förvärv av egna aktier(637889.1).pdf

1(1) Styrelsens för Sandvik AB förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2024, besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor. •

Sandvik Australia Group 2017 Tax Report.pdf

SANDVIK AUSTRALIA GROUP 2017 TAX REPORT YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017 2 SANDVIK AUSTRALIA GROUP ‒ 2017 TAX REPORT CONTENT INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 3 SANDVIK

Sandvik Australia Group 2019 Tax Report.pdf

JVBERi0xLjcNJeLjz9MNCjg3OCAwIG9iag08PC9MaW5lYXJpemVkIDEvTCA4NTg3MjQvTyA4ODEvRSAyMTIyNDUvTiAxMy9UIDg1ODE4OC9IIFsgNDk5IDMxM10+

Ersättningsrapport 2022(637881.1).pdf

1(4) Sandvik AB:s ersättningsrapport 2022 Inledning Denna ersättningsrapport beskriver hur Sandvik AB:s (”bolaget”) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (”ersättningsriktlinjerna”), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även

Kallelse årsstämma 2023(638240.1).pdf

1(7) Årsstämma i Sandvik Aktiebolag Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 16.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken. Inregistreringen till stämman börjar kl. 14.30. Utdelningen av Wilhelm Haglund-medaljen och

Presentation av föreslagna styrelseledamöter 2023(637872.1).pdf

1(2) PRESENTATION AV FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER Valberedningens förslag till styrelse inför Sandvik AB:s årsstämma 2023 OMVAL JENNIFER ALLERTON, f 1951. Styrelseledamot sedan 2015. Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i fysik och kandidatexamen i

Styrelsens förslag till LTI 2023(638237.1).pdf

1(3) Styrelsens för Sandvik AB förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023) Bakgrund Sedan 2014 har Sandviks årsstämma årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i form av prestationsbaserade aktiesparprogram med krav på

Sandvik Group Corporate Presentation March_2023.pdf

SANDVIK CORPORATE PRESENTATION SAFETY FIRST Sandvik’s objective is zero harm to our people, the environment we work in, our customers and our suppliers. PROTECTIVE EQUIPMENT ASSEMBLY POINT EMERGENCY EXIT EMERGENCY NUMBER ALARM FIRST AID KIT PSYCHOLOGICAL SAFETY HEALTH &

Presentation Q4 2022.pdf

INTERIM REPORT FOURTH QUARTER 2022 SUMMARY Q4 HIGHLIGHTS ON SHIFT TO GROWTH PRIORITIES • Demand for Sandvik’s BEV and automation solutions accelerated with a strong pipeline into 2023 • Announced acquisition of Polymathian, provider of advanced mine optimization software and services •

Go to page: Previous , 1 , , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117(This page) , 118 Next