834 resultados de búsqueda

834 resultados de búsqueda en todas las páginas in sitio web completo

Valberedningens förslag (punkterna 2, 12, 13 och 14).pdf

1(1) Valberedningens för Sandvik AB förslag Valberedningen föreslår att årsstämman 2014 beslutar följande: Ordförande vid årsstämman: Advokat Sven Unger. Antal styrelseledamöter: Sju styrelseledamöter och inga suppleanter. Arvode till styrelsen:  Styrelseledamot som

Valberedningens motiverade yttrande.pdf

1(1) Valberedningens för Sandvik AB yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2014 Valberedningen har i sitt långsiktiga arbete fastställt en kravprofil för framtida styrelseleda- möter när det gäller lämplig bakgrund, erfarenhet och kunskap, med syfte att

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar.pdf

1(1) Styrelsens för Sandvik AB redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare Styrelsen för Sandvik AB har inrättat ett ersättningsutskott vilket för närvarande består av Anders Nyrén (ordförande), Lars Westerberg och Johan Karlström.

Chinese version.pdf

150周年纪念特 刊 Meet Sandvik 山特维克集团股东和员工杂志 2012年1月 昨日先锋 今日英雄 明日挑战 2 • meet sandvik 150 year anniversary 有些里程碑会让我们自然而然地停下脚步,看 看目前身处何方,想想是怎样走到这里的。 150岁生日就是一个很好的里程碑。 山特维克的发展历程令人叹服,不论您 是员工还是股东,都是发展历程中的重要一 员,在这本集团杂志的周年纪念特刊《Meet Sandvik

Statement by the Nomination Committee.pdf

Non-official translation 1(1) Statement by the Nomination Committee of Sandvik AB relating to proposed Board of Directors in view of the 2014 Annual General Meeting In its long-term work, the Nomination Committee has established a profile for future Board members with regard to

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15).pdf

1(1) Styrelsens för Sandvik AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2015, vilka i allt

CEO_AGM_Speech 2006.pdf

1 Annual General Meeting 2 May 2006 Lars Pettersson President and CEO Ladies and gentlemen! Dear shareholders ! The film that we have just seen was brief look at how we work in Eastern Europe, where we have had considerable success for many years. With this film I introduce my main theme for

Attachment E – Proposal by the Board for guidelines for remuneration of senior executives.pdf

1(2) This is a translation of the Swedish original. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. Proposal by the Board of Directors of Sandvik AB for a resolution on guidelines for the remuneration of senior

Proposal by the Board for LTI 2014 (item 16).pdf

1(4) This is a translation of the Swedish original. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. Proposal by the Board of Directors of Sandvik AB for a resolution on a long-term incentive program for 2014

Go to page: Previous , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6(This page) , 7 , 8 , 9 , , 84 Next