1230 resultados de búsqueda

1230 resultados de búsqueda en todas las páginas in sitio web completo

Remuneration Report 2022.pdf

1(4) This is a translation of the Swedish original. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. Sandvik AB’s Remuneration Report 2022 Introduction This Remuneration Report describes how Sandvik AB’s (the “Company”)

Board's statement pursuant to 19_22 Swedish Companies Act(637893.1).pdf

1(1) This is a translation of the Swedish original. In case of differences between the English translation and the Swe- dish original, the Swedish text shall prevail. Statement by the Board of Directors of Sandvik AB in accordance with Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act

Proxy form 2023(637867.1).pdf

PROXY This proxy form is supplied pursuant to the Swedish Companies Act, Chapter 7, Section 54 a. A shareholder wishing to be represented by proxy may use this proxy form. The proxy shall be received by Computershare AB not later than Friday, April 21, 2023. The proxy is to be sent

Valberedningens förslag 2023(638214.1).pdf

1(1) Valberedningens för Sandvik AB förslag Valberedningen föreslår att årsstämman 2023 beslutar följande. Ordförande vid årsstämman Advokat Patrik Marcelius eller, vid förhinder, den person valberedningen anvisar. Antal styrelseledamöter och revisorer Åtta styrelseledamöter

corporate-governance-report_2022.pdf

CORPORATE GOVERNANCE REPORT Corporate governance within Sandvik is based on external rules such as the Swedish Companies Act, the Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, the Swedish Code of Corporate Governance (the "Code") and other relevant laws and regulations. The Code is

Sandvik_Pension Plan 2001 SIP March 2021.pdf

Sandvik Pension Plan 2001 Statement of Investment Principles – March 2021 1 Introduction The Trustees of the Sandvik Pension Plan 2001 (the “Plan”) have drawn up this Statement of Investment Principles (the “Statement”) to comply with the requirements of the Pensions Act 1995 (

Möt Sandvik 2023_1.pdf

MÖT Nr 1–2023 SA ND VI K G RO UP M AG AZ IN E SANDVIK Den statyn PLUS: Därför satsar Sandvik på AI Pionjär i mansdominerad bransch Så kan gruvindustrin minska sin energiförbrukning omöjliga Se det färdiga resultatet på sidan 11. Vi bad AI skapa ett riktigt mästerverk 2

Annual Report 2022.pdf

ANNUAL REPORT 2022 IMPORTANT EVENTS • Strong demand despite a challenging macroeconomic situation. Order intake grew by 27 percent to SEK 119,196 million (93,665) and revenues by 31 percent to SEK 112,332 million (85,700) • Organic sales growth amounted to 8 percent, fueled by

Bilaga C - Styrelsens förslag till LTI 2023.pdf

1(3) Styrelsens för Sandvik AB förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023) Bakgrund Sedan 2014 har Sandviks årsstämma årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i form av prestationsbaserade aktiesparprogram med krav på

Go to page: Previous , 1 , , 117 , 118 , 119 , 120(This page) , 121 , 122 , 123 Next