1230 resultados de búsqueda

1230 resultados de búsqueda en todas las páginas in sitio web completo

Attachment B - Remuneration report 2022.pdf

1(4) This is a translation of the Swedish original. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. Sandvik AB’s Remuneration Report 2022 Introduction This Remuneration Report describes how Sandvik AB’s (the “Company”)

Bilaga D - Styrelsens förslag till bemyndigande om förvärv av egna aktier.pdf

1(2) Styrelsens för Sandvik AB förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2024, besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor. •

Nomination Committee's statement(637877.1).pdf

1(2) This is a translation of the Swedish original. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. Statement by the Nomination Committee of Sandvik AB relating to proposed Board of Directors in view of the 2023 Annual

Remuneration report 2022(637882.1).pdf

1(4) This is a translation of the Swedish original. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail. Sandvik AB’s Remuneration Report 2022 Introduction This Remuneration Report describes how Sandvik AB’s (the “Company”)

Styrelsens yttrande enligt 19_22 ABL(638233.1).pdf

1(1) Styrelsens för Sandvik AB yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen Styrelsen lämnar härmed följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen gällande det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Verksamhetens art och

Bolagsstyrningsrapport 2022.pdf

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT Bolagsstyrningen inom Sandvik baseras på externa regler som aktie­ bolagslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook for Issuers, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och andra relevanta lagar, förordningar och regler. Koden finns tillgänglig på

Årsredovisning 2022.pdf

ÅRSREDOVISNING 2022 VIKTIGA HÄNDELSER • En stark efterfrågan trots det utmanande makroekonomiska läget. Orderingången ökade med 27 procent och uppgick till 119 196 miljoner kronor (93 665). Intäkterna ökade med 31 procent till 112 332 miljoner kronor (85 700) • Den organiska

Go to page: Previous , 1 , , 116 , 117 , 118 , 119(This page) , 120 , 121 , 122 , 123 Next