Investerare

Sandviks equity story bygger på över 150 år av ledande material- och applikationskunnande som tillsammans med nära och långsiktiga kundrelationer utgör kärnan i koncernens produktivitetshöjande erbjudande. Sammantaget kommer ett förbättrat resultat att uppnås genom:

  • Att upprätthålla en ledande ställning på marknaden och inom teknologi som stödjer fortlöpande produktlanseringar för förbättrad produktivitet för kunderna

  • Att säkerställa en mer decentraliserad och kostnadseffektiv affärsmodell för högre transparens, ansvarstagande och tempo

  • Aktiv och kontinuerlig översyn av verksamhetsportföljen

Fram till 2018 har Sandvik som målsättning att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i rörelseresultatet med ≥7 %, en förbättring av avkastningen på sysselsatt kapital med ≥3 procentenheter och en stärkt balansräkning, samtidigt som en generös utdelning vidhålles.

Gå till Sandviks investment case

Björn Rosengren, VD och koncernchef:

"Vi strävar inte efter stora språng, utan förväntar oss att varje del av verksamheten gör ständiga små förbättringar för att driva aktieägarvärde"

Pressreleaser

RSS-Flöde
6 feb 2017 , Pressmeddelande

Sandvik inleder ett treårigt samarbete med Tekniska museet i Stockholm och blir museets allra första Innovationspartner.

2 feb 2017 , Pressmeddelande Regelstyrt

Valberedningen för Sandvik AB föreslår nyval av Marika Fredriksson som styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande. Jürgen M Geissinger har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Kalender

RSS-Flöde

april, 2017

24 apr : Delårsrapport Kv 1 2017

24 apr 13:30Lägg till i kalender

27 apr : Bolagsstämma

27 apr 17:00Lägg till i kalender

juli, 2017

17 jul : Delårsrapport Kv 2 2017

17 jul 13:30Lägg till i kalender