Investerare

Syftet med Investor Relations är att hålla marknaden konstant informerad om Sandviks position, verksamhet och utveckling.

    Capital Markets Day    Capital Markets Day 2016 was held on 24 May in Sandviken, Sweden

Kapitalmarknadsdag

Kapitalmarknadsdagen hölls den 24 maj 2016 i Sandviken, Sverige.

Presentationer och webcasts

Pressreleaser

RSS-Flöde
18 jul 2016 , Pressmeddelanden

Sandvik har undertecknat ett avtal om att avyttra sin verksamhet Mining Systems – som i Sandviks finansiella rapportering redovisats som avvecklad verksamhet – till riskkapitalbolaget CoBe Capital. Sandvik kommer att ha fortsatt ägarskap för pågående projekt som är nära färdigställande.

Kalender

RSS-Flöde

oktober, 2016

24 okt : Delårsrapport Kv 3 2016

24 okt 13:30Lägg till i kalender