2719 träffar

2719 träffar på alla sidor inom hela webbplatsen

SEB Nordic Large Cap Seminar 2022 – Stockholm

Deltagare: Stefan Widing, VD och koncernchef, och Louise Tjeder, chef för Investor Relations

Sandviks årsstämma 2022

Sandvik AB:s årsstämma hölls den 27 april 2022 i Sandviken. Se en inspelning av vd:s anförande

Sandviks aktieägare beslutade att dela ut och börsnotera Alleima

Årsstämman i Sandvik AB den 27 april beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Alleima (tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology) till Sandviks aktieägare.

Sandvik avser förvärva den USA-baserade verktygstillverkaren Peterson Tool Company

Sandvik har tecknat ett avtal om att förvärva tillgångarna i det USA-baserade bolaget Peterson Tool Company, Inc. (“PTC”), en ledande leverantör av maskinspecifika skräddarsydda vändskärslösningar.

Nya finansiella mål presenteras på Sandviks kapitalmarknadsdag

Idag på Sandviks kapitalmarknadsdag i Stockholm kommer Stefan Widing, Sandviks VD och koncernchef, och Cecilia Felton, ekonomi- och finansdirektör, att presentera Sandviks fokusområden för skiftet mot tillväxt, de viktigaste framstegen och ambitionen framåt för Sandvik-koncernen, inklusive nya

Sandvik slutför förvärvet av Deswik, det ledande mjukvaruföretaget inom gruvplanering

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av det Australien-baserade Deswik, den ledande och snabbast växande större leverantören av mjukvara för gruvplanering.

Sandvik lånar 500 miljoner euro på företagsobligationsmarknaden

Sandvik har idag lånat 500 miljoner euro på företagsobligationsmarknaden under sitt EMTN-program (Euro Medium Term Note).

En ny generation verktyg vann Wilhelm Haglund-medaljen 2022

Kombinationen av två banbrytande teknologier resulterade i nya framgångsrika produkter med överlägsna egenskaper.

Möt Sandvik 1 2022 har publicerats

In this issue of our corporate magazine Meet Sandvik we focus on manufacturing in the digital era, both from a metal cutting and mining perspective.

Sandvik förvärvar Finland-baserade Akkurate, en leverantör av lösningar för holistisk batterihantering

Sandvik har förvärvat Finland-baserade Akkurate, ett ledande bolag inom holistisk batterihantering som levererar fjärrdiagnostik- och prognostikplattformar för batterier.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6(Denna sida) , 7 , 8 , 9 , , 272 Nästa