2719 träffar

2719 träffar på alla sidor inom hela webbplatsen

Jessica Alm

Kommunikations- och hållbarhetsdirektör

Göran Björkman

Chef för affärsområde Sandvik Materials Technology

Cecilia Felton

Ekonomi- och finansdirektör

Johan Kerstell

Personaldirektör

Christophe Sut

Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions

Riktlinjer för ersättning

Sandvik AB:s riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Closing the loop

Digitalized manufacturing enables a closed-loop production that results in increased efficiency, less waste and improved quality.

Meghan West, CEO of CNC Software (Mastercam)

Meet Sandvik podcast: Meghan West is the CEO of CNC Software, a US-based company Sandvik acquired in 2021

Recognizing women's contribution to the mining industry

Sandvik Mining and Rock Solutions in West Africa introduced a gender diversity program in 2018.

Illuminating the way forward with digital manufacturing

To address modern challenges throughout manufacturing, Sandvik has created the Lighthouse program.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3(Denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , , 272 Nästa