2719 träffar

2719 träffar på alla sidor inom hela webbplatsen

Turkish - Supplier Code.pdf

TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI VERSİYON 3 2 SANDVIK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İŞ ETİĞİ KURALLARI VERSİYON 3, ONAY TARİHİ 2021 Sandvik Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarının İngilizce versiyonu, resmi versiyondur. Referans

Czech - Supplier Code.pdf

ETICKÝ KODEX DODAVATELŮ ETICKÝ KODEX DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI SANDVIK VERZE 3 2 ETICKÝ KODEX DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI SANDVIK VERZE 3, SCHVÁLENÁ V ROCE 2021 Oficiální verzí Etického kodexu dodavatelů společnosti Sandvik je anglická verze. Překlady jsou k dispozici pro referenci na webové

Dutch - Supplier Code.pdf

SANDVIK GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS VAN SANDVIK VERSIE 3 2 GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS VAN SANDVIK VERSIE 3, GOEDGEKEURD IN 2021 De Engelse versie van de Gedragscode voor leveranciers van Sandvik is de officiële versie. Ter referentie zijn er

Finnish - Supplier Code.pdf

TOIMITTAJIEN TOIMINTAOHJE SANDVIKIN TOIMITTAJIEN TOIMINTAOHJE VERSIO 3 2 SANDVIKIN TOIMITTAJIEN TOIMINTAOHJE VERSIO 3, HYVÄKSYTTY VUONNA 2021 Sandvikin Toimittajien toimintaohjeen englanninkielinen versio on ohjeen virallinen versio. Muunkieliset versiot ovat nähtävillä osoitteessa:

Indonesian - Supplier Code.pdf

KODE ETIK PEMASOK KODE ETIK PEMASOK SANDVIK VERSI 3 2 KODE ETIK PEMASOK SANDVIK VERSI 3, DISETUJUI PADA TAHUN 2021 Versi bahasa Inggris dari Kode Etik Pemasok Sandvik adalah versi resmi. Terjemahan tersedia sebagai referensi di: www.sandvik.com 1 PENDAHULUAN ...........................

Italian - Supplier Code.pdf

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI SANDVIK 3a VERSIONE 2 CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI SANDVIK 3a VERSIONE APPROVATA NEL 2021 Fa fede la versione inglese del Codice di condotta dei fornitori Sandvik. Le traduzioni sono disponibili per la consultazione su:

Samrådsunderlag - AB Sandvik Coromant.pdf

Wescon Miljökonsult AB │ www.wescon.se Norra Källgatan 22, 722 11 Västerås │ info@wescon.se Säte i Västerås │ Org.nr: 559088-7468 Samrådsunderlag, AB Sandvik Coromant, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken 2 (31) Samrådsunderlag, AB Sandvik

Bilaga B - Ersättningsrapport 2021.PDF

1(4) Sandvik AB:s ersättningsrapport 2021 Inledning Denna ersättningsrapport beskriver hur Sandvik AB:s (”bolaget”) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (”ersättningsriktlinjerna”), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även

Bilaga C - Styrelsens förslag till LTI 2022.PDF

1(3) Styrelsens för Sandvik AB förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022) Bakgrund Sedan 2014 har Sandviks årsstämma årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i form av prestationsbaserade aktiesparprogram med krav på

Gå till sida: Föregående , 1 , , 266 , 267 , 268 , 269(Denna sida) , 270 , 271 , 272 Nästa