4 träffar

4 träffar på alla sidor inom hela webbplatsen

Life-changing innovations

A disease or an accident can change your life in an instant. We want to empower people to lead their everyday lives with quality and our medical solutions make it possible.

Podcasts

<br /> All podcasts 197

Sandvik Coromants nya chef vill öka tempot

Nadine Crauwels är redo att föra Sandvik Coromant in i den digitaliserade tillverkningsvärlden och ser behov av att vara kreativ och snabbrörlig.

Skolhjälp i Indien

Att gå i skolan är den bästa start i livet man kan få. Med hjälp av volontärer och medarbetare ser Sandvik i Indien till att fler barn får den möjligheten.