5 träffar

5 träffar på alla sidor inom Om webbplatsen

Dotterbolag

Våra dotterbolag har ibland tillgång till ditt persondata för mätning- och prestandasyften och för att kunna Individanpassa innehåll. Du kan ge eller ta bort ditt medgivande per syfte genom att hantera cookies.

Cookiepolicy

I cookiepolicyn förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi samlar in, varför, på vilken rättslig grund och vart de överförs.

Integritetspolicy för arbetssökande

Vår integritetspolicy för arbetssökande beskriver de personuppgifter som vi samlar in och i vilka syften de behandlas, samt dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Integritet

Sandvik-koncernen tar webbplatsbesökarnas integritet och hantering av personuppgifter på största allvar.

Sandviks integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför summerar vi de personuppgifter som vi kan behandla om dig, varför och hur vi behandlar dessa.