77 träffar

77 träffar på alla sidor inom Om oss

The Sustainability Yearbook by S&P Global

Sandvik är inkluderat i "The Sustainability Yearbook" som är baserad på en granskning av S&P Global. Sedan 2004 har "The Sustainability Yearbook" listat världens 15 % mest hållbara företag i varje bransch grundat på resultatet i den årliga utvärderingen Corporate Sustainability Assessment (CSA). Gå

Väsentlighetsanalys

Sandviks väsentlighetsanalys baseras på den process och metodik som föregick definitionen av våra hållbarhetsmål.

Industrier

Våra produkter och tjänster ökar kunders produktivitet samt bidrar till en säkrare arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Se exempel från några industrisegment där vi är verksamma.

Flyg

Vi tillhandahåller verktyg och processer för effektiv tillverkning av högkvalitativa komponenter för de lastbärande delarna av flygplan och olika typer av motorer.

Fordon

Genom att tillhandahålla världsledande verktygslösningar hjälper vi våra kunder att möta viktiga utmaningar och skapa morgondagens bilar.

Energi

Som en världsledande leverantör av lösningar för skärande bearbetning hjälper vi tillverkare av exempelvis vindturbiner att förbättra kvalitet och produktivitet vid bearbetning av olika typer av komponenter.

Verkstad

Vi hjälper kunder förbättra produktivitet och komponentkvalitet med verktyg som kombinerar hög prestanda med lång verktygslivslängd.

Gruvor

Vår utrustning och våra verktyg för gruvindustrin, och våra systemlösningar, gör det möjligt för gruvbolag att bedriva sin verksamhet på ett mer effektivt och säkert sätt, i både underjordsgruvor och dagbrott.

Infrastruktur

Våra kunder inom anläggningsindustrin strävar efter ökad produktivitet och säkerhet, samtidigt som kostnader ska hållas nere. Fokus ligger ofta på ökad mekanisering och automatisering, kopplat till helhetslösningar för service.

Innovationspriser

Vi delar årligen ut två priser till medarbetare för att stimulera och belöna betydande insatser inom industriell innovation. Priserna är Haglund-medaljen och Sandvik Innovation Prize.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6(Denna sida) , 7 , 8 Nästa