77 träffar

77 träffar på alla sidor inom Om oss

Uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer gäller för våra leverantörer av varor och tjänster.

Speak Up – Rapportering av överträdelse

Rapporteringen av eventuell bristande efterlevnad av vår uppförandekod kan göras direkt till en Sandvik-chef eller, som ett alternativ, genom rapporteringssystemet Speak Up som hanteras av Navex Ethicspoint.

Ledningssystem

Vi har ledningssystem som är godkända enligt olika standarder, som exempelvis ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

GRI-index

Vi använder GRI:s (Global Reporting Initiative) standarder för rapportering om ekonomisk, miljömässig och social påverkan och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

UN Global Compact

We are members of the UN Global Compact, a voluntary initiative based on CEO commitments to implement universal sustainability principles and to take steps to support UN goals.

Expertisområden

Vår verksamhet är baserad på omfattande investeringar inom FoU, kundinsikter och en djup kunskap om industriella processer och digitala lösningar.

2010-2019

2019 Sandvik slöt ett avtal att avyttra en majoritet i Drilling and Completions (Varel). Ett antal strategiska förvärv genomfördes, bland annat inom batteriteknik, trådlösa lösningar och runda verktyg. En intern separation av Sandvik Materials Technology inom Sandvik-koncernen initierades. En

FN:s mål för hållbar utveckling

Vi har definierat vilka av FN:s globala mål som är mest relevanta för företaget och till vilka vi aktivt bidrar.

Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe

Sandviks medverkar i Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe. Att vi ännu en gång blev utvalda av Forum ETHIBEL visar att vi är bland de bästa i vår bransch när det gäller hållbarhet. Ethibels hållbarhetsindex (Ethibel Sustainability Indices) Forum ETHIBELs urval bygger i hög grad på

FTSE4Good

Sandvik är medlem av det prestigefyllda hållbarhetsindexet FTSE4Good Index Series, ett index som mäter hur internationella företag bedriver sitt hållbarhetsarbete inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden ("ESG"). Det visar att vårt dedikerade hållbarhetsarbete ger resultat. FTSE (Financial

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5(Denna sida) , 6 , 7 , 8 Nästa