77 träffar

77 träffar på alla sidor inom Om oss

Hållbarhet

Sandvik använder ingenjörskap och innovation för att leda omvandlingen mot hållbara affärer.

Regelefterlevnad

Sandvik har regelefterlevnadsprogram som omfattar bekämpning av mutor och korruption, konkurrensrätt, handelsrätt och dataskydd.

Ingenjörer utan gränser

Sandvik har ett långsiktigt samarbete med Ingenjörer utan gränser och är organisationens huvudpartner.

Gimo

Sponsring i Gimo Ansökningar om sponsring i Gimo sköts av ett sponsorråd. Rådet har möte en gång/månad (med undantag för juli och augusti). Svar på ansökan meddelas via mejl efter mötet.

Fagersta

Sponsring i Fagersta Ansökningar om sponsring i Fagersta hanteras av den lokala organisationen. Vår ambition är att alla ska få ett svar på sin ansökan.

Sandviken

Sponsring i Sandviken Ansökningsperioden för sponsring i Sandviken är 27 december till 31 januari. Vår ambition är att ge svar på alla ansökningar som är inom våra fokusområden för projekt och partnerskap.

Svedala

Sponsring i Svedala Ansökningar om sponsring i Svedala hanteras av den lokala organisationen. Vår ambition är att alla ska få ett svar på sin ansökan.

Nationell sponsring

Nationell sponsring Vi ingår i nationella samarbeten som långsiktigt stärker Sandviks varumärke, positionering och affärserbjudande. De ska kunna aktiveras/användas av flera av våra varumärken/affärsområden samt även engagera våra medarbetare och ägare. Vi har även lokala sponsringsamarbeten.

Möjliggörare

För att nå våra hållbarhetsmål för 2030 har vi definierat fem möjliggörare.

Partnerskap inom Sverige

Våra samarbeten är av varierande art och pågående samarbeten är noga utvalda. De verksamheter och projekt vi engagerar oss i ska vara i enlighet med vårt syfte.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4(Denna sida) , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa